PSİKOSOSYAL ONKOLOJİ DANIŞMANLIĞI

Her geçen gün görülme sıklığı artan kanser, insan yaşamını ciddi anlamda etkiler ve yaşam kalitesini azaltır. Tanı ve sonrasındaki dönemde hastaların tıbbi tedaviden en iyi yarar elde etmelerinde ve hastalık sürecinde yaşanan fiziksel, psikososyal ve ekonomik sorunların azaltılmasında psikososyal destek önemli bir rol oynar. Ağır ve uzun soluklu bu dönemde ruh sağlığının korunması ve hastalıkla baş edebilme becerilerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Kanser hastalığı ile eş zamanlı yaşanabilen depresyon, kaygı bozukluğu ve uyum bozukluğu gibi durumlar hastanın kanserle baş edilme kabiliyetini etkiler. Korku, umutsuzluk, çaresizlik, terkedilme, ölüm duygusu gibi eşlik eden duygular fiziksel yönü ağır basan bu hastalığın ruhsal yönününde göz ardı edilemeyeceğini gösterir.

Psikososyal onkoloji danışmanlığında hastaya ve yakın çevresine bu alanda rehberlik ve destek sağlanır. Psikiyatrik rahatsızlık varlığında ayrıntılı ruhsal durum muayenesi ve gerekli medikal tedavi için psikiyatri uzmanı ile iş birliği yapılır.