ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER: ÖNLEM ALMA / GÜÇLENDİRME / TAKİP ETME

Psikoloji ile ilgili topluma yansıyan imajlar çoğunlukla hastalıklar, tanılar, olumsuzluklar şeklindedir. Oysa biliyoruz ki psikoloji bir yandan da çok önemli bir motivasyon ve insan için çok kıymetli bir güçtür.

Çocuk psikolojisi alanı da bu olumsuz imajlardan payını almaktadır, çocuklar ile ilgili herhangi bir meselenin bahsinde genellikle gündemin çoğunu yine psikiyatrik hastalıklar, tanılar, sorunlar kapsamaktadır.

Klinik deneyimlerimizden görüyoruz ki; çoğu zaman çocuklarda yaşanan birçok sorunun kaynağı, çocukla doğrudan ilgili olmayıp çocuğun içinde yaşadığı koşullar ve yaşamını birlikte geçirdiği ebeveynlerle ilgilidir.

Kliniğimizde çocuklarda görünen davranış sorunlarından çok onları ortaya çıkaran nedenler üzerine odaklanmaya çalışırız. Neden ortadan kalktığında sonuç olan davranış sorunu da ortadan kalkacaktır.

Çocuklara ilişkin psikolojik yaklaşımımız, sorun odaklı olmayıp farklılıkları odağa alarak onları anlamaya çalışmak üzerinden gitmektedir.

Çocukları değerlendirirken; onları etkileyen tüm koşulları da birlikte değerlendirip gerekli durumlarda aile ile birlikte öğretmenleri, okullardaki rehberlik birimlerini de görüşmelere dahil eder, onlardan bilgi alır, onlara bilgilendirme yaparız.

Tüm bunlarla birlikte çocukların bilişsel ve psikolojik olarak değerlendirmemiz neticesinde; onların ilgi alanlarının tespit edilmesini, yeteneklerini fark ve ifade etmesini, bilişsel olarak yaşamın hangi alanlarında daha başarılı olabileceğini, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak kendini tanımasını, özelliklerini bilmesini ve güçlenmesini önemsiyor, çalışmalarımızı da bu amaçlar doğrultusunda işlevselleştirmeye çalışıyoruz.

Böylece hem çocuklar kendini psikolojik olarak güçlü hissederek, farklılığını ve özgünlüğünü bilerek, zihinsel ve bilişsel olarak güçleniyor, hem de gelecekte olası çıkacak psikolojik sorunların önüne geçilmiş oluyor.

Bu amaçla;

-Çocukları belli periyodlarla yapılan görüşmelerle değerlendirme

-Gerek duyulduğunda test ve ölçeklerle değerlendirme

-Aile görüşmeleri ile ebeveyn tutumlarını değerlendirme

-Çocukların bilişsel ve psikolojik olarak güçlenmesi için bir program belirleme

-Belirlenen programı aile ile değerlendirme

-Aylık kontrollerle çocuklardaki gelişimi ve değişimi takip etme

-Aylık kontrollerle ebeveyn tutumlarına ilişkin anne ve baba katılımlı görüşmeler yapma.

 

Psikolog Sevgi Türkmen

Randevu için bizimle iletişime geçiniz.