ERİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE  BOZUKLUĞU

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite çoğunlukla çocukların yaşadığı bir sorun olarak düşünülse de yetişkinlerde de dikkat dağınıklığı ve dürtüsellikten kaynaklı ortaya çıkan psikolojik zorlanmalarla sıklıkla karşılaşmaktayız.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite; çocuklukta alınan tanı semptomlarının devamı neticesinde yetişkinlikte ortaya çıktığı gibi,  sadece yetişkinlik döneminde kendini gösteren bir durum olarak da yaygınlaştığı dikkat çekmektedir.

Yetişkinlerde görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bireyin işlevselliğini tümüyle bozmasa da önemli oranda sıkıntıların ortaya çıktığı bir durumdur.  Çoğu zaman dalgınlık, odaklanamama, çabuk sıkılma, planlama yapamama, tekrarlayıcı hatalar yapma gibi yakınmalarla başlayan DEHB, bir süre sonra yaşam koşullarının da etkisiyle içinden çıkılamaz bir hale gelebiliyor. Örneğin yetişkin çalışmak zorunda ise işyerinde sıkıntılar başlıyor, bu sıkıntılar sosyal ve aile ilişkilerine kadar uzanıyor ve yetişkinin dikkati ve odağı önemli oranda etkilenmeye başlıyor. Bu dağınıklığa, duygusal karmaşa ve dürtüsellik de eşlik edince erişkin kendi yaşamı üzerindeki kontrolünü önemli oranda kaybetmeye başlıyor.

Çoğu zaman depresyon ve kaygı bozukluklarının da sürecin içine dahil olmasıyla, DEHB’li yetişkinlerin; yaşam enerjisinin düştüğü, anlamsızlık, değersizlik ve yalnızlık hissettiği, pişmanlıklar yaşadığı, bağımlı ilişkiler kurduğu, madde bağımlılığının başladığı,  bağımlılıklarından kopamadığı gözlenmektedir.

 

Kliniğimizde, alanında deneyimli psikiyatri ve psikologlarımız, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış ya da semptomları olan yetişkinlerle görüşmeler yaparak;

-DEHB’li bireylerin yaşadığı psikolojik zorlanma ve çatışmalarının azalmasında,

-DEHB’li bireylerin yaşam enerjilerini doğru ve etkin kullanmalarında,

-Bireylerin kendi yaşam alanlarında kendilerine anlam ve enerji kaynakları oluşturmalarında,

-DEHB’li bireylerin psikolojik olarak güçlenmeleri için farklı olanakların yaratılmasında destek olmaya çalışarak rehberlik yapmaktadırlar.

 

Psikolog Sevgi Türkmen

Randevu için bizimle iletişime geçiniz.